Røde Kors Hovedstaden

Vesterbro Maduddeling var som pilotprojekt færdigudviklet i 2020 og da covid-19 ramte verden resulterede det i et stærkt voksende antal brugere. Vesterbro Mad valgte derfor at overdrage indsatsen til Røde Kors Hovedstaden. I en tre-måneders implementeringsfase fulgte foreningen med for at oplære de ansvarlige i RKH i koncept, tankegang og relevante partnerskaber førend projektet blev klar til udbredelse i andre bydele.

Vesterbro Maduddeling lever videre under navnet Maduddelingen i Københavns nordvestkvarter og i Sydhavnen, foruden at to uddelinger er på vej i henholdsvis Tingbjerg og Kastrup.